ÖZYURTLAR BAHAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.


  Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

  İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ÖZYURTLAR BAHAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


  MEYDAN ARDIÇLI projemizin çevresinde, teknik ofis odaları ve koridorlarında, satış ofis odaları ve koridorlarında, kamp alanında olmak üzere toplam 78 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve MEYDAN ARDIÇLI projemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.


  Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

  Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.


  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Ardıçlı Mah. Doğan Araslı Bulv. No:220/A Esenyurt İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@ozyurtlarbahas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.